Det här är SFFF

Vi erbjuder dig som rörelsehindrad eller funktionsnedsatt olika typer av friluftsaktiviteter med bas i Naturreservat Tranvik, Norrtälje. Miljön är unik och handikappanpassad med byggnader, bryggor, anpassad toalett och en skogsslinga på ca 800 m. För några år sedan invigdes en helt ny paviljong vid Tranvik med fikarum, WC/dusch, pentry samt vilorum (föreningslokal). Aktiviteterna är bland annat fiske som dagaktivitet 3-5 deltagare ex: spinn fiske abborre, jerkfiske gädda, jigga, gös och laxtrolling, båtturer, äventyrsläger, friluftsdagar för särskolor och gruppboenden samt trollingtouren. Vi medverkar även på olika event och föreläser.

Vår båt Fred 25 är utvecklad för gruppen funktions och -rörelsenedsatta. Det är enkelt för gammal som ung med käpp eller rullstol att ta sig ombord via bogporten med ramp. En lösning som hitintills endast funnits på stora färjor. Utöver båt och fisketurer arrangerar vi friluftsdagar för särskilda boenden och särskolor i samarbete med bl.a. RG Aktiv Rehabilitering och TioHundra Habilitering m.fl.  Vi anordnar också ”Äventyrsläger” för rörelsehindrade barn och ungdomar 12-17 år med funktion att stärka barnens självkänsla och hälsa. Här fridyker vi med tuber, höghöjdsklättrar och roar oss en dag på Gröna Lund. Vi deltar på trollingtouren, åker på båtutflykter i skärgården samt kräftfiske på Vänern och Vättern.

Vi som arbetar i föreningen med eget funktionshinder fungerar som förebilder och inspiratörer och visar att det går att leva aktivt och verka på sjön trots olika hinder. Inom några år finns SFFF i hela Sverige. Tillgänglighet för alla är en självklarhet oavsett hinder!

Här kan du se en videofilm från vår verksamhet

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Grundare

Jag heter Jonas Nilsson.och är motorn i SFFF. 2002 skadade jag mig i en trafikolycka och lever sedan dess med rullstol som hjälpmedel i min vardag. Jag upptäckte snabbt ett dolt utanförskap som funktionshindrad i arbetslivet och möjligheterna till ett aktivt friluftsliv till sjöss. Min kärlek till sportfisket fanns självklart kvar och därför startade jag 2003 SFFF – Sveriges funktionshindrades frilufts och fiskeförening. En ideell förening som sedan 2009 bedriver vår basverksamhet i Stockholms skärgård.

Tel: 070 – 261 38 58

Skicka e-post

Vill du stödja oss?

SFFF:s verksamhet är beroende av bidrag, sponsring och gåvor från offentliga och privata bidragsgivare samt sponsorer. Föreningen har nära relationer och samarbeten med företag och ideella insatser.

Nu kan företag sponsra Föreningen SFFF genom att bidra med ekonomisk stöd. Då hjälper ni till att säkerställa fortsättningen av våra uppskattade aktiviteter och läger som hjälper personer med olika typer av funktionshinder att få ett aktivt friluftsliv. Som tack för hjälpen publiceras företagets namn (och ev. länk) här på hemsidan och i andra sammanhang där vår verksamhet nämns.

Du som privatperson kan sponsra Föreningen SFFF genom att gå med i 500-klubben och skänka 500kr till verksamheten.

Clearing: 8242-03
Kontonummer: 839581-0

Har du andra frågor om samarbete eller sponsring tveka inte att kontakt oss!

Vår styrelse

Ordförande
Jonas Nilsson

Kassör
Staffan Hempel

Ledamöter
Patrik Brunberg
Sakari Rautomaa
Magnus Nesterud

Ladda hem material

Verksamhetsberättelser
SFFF 2010 (pdf)
SFFF 2011 (pdf)

Årsredovisningar
09/11/11 – 10/12/31 (pdf)
11/01/01 – 11/12/31 (pdf)

Infobroschyr
Ladda hem (pdf)

Ett stort tack!

Vi vill tacka våra bidragsgivare, utan dem skulle inte våra funktionshindrade medlemmar komma ut på sjön! Våra ledande bidragsgivare är: Arvsfonden, Uross och Stiftelsen Oscar Hirsh Minne. Stiftelsen Oscar Hirsch Minne som alltså är en dedikerad samarbetspartner, ställer upp med medel för drift, paviljongen, brygga samt båtplats. De äger och förvaltar Naturreservatet Tranvik, Grovsta, Norrtälje. Deras syfte är att ge rörelsehindrade en möjlighet att kunna komma ut i skärgårdsmiljö i Tranviks naturessarvat.